سینو پارتنرز, متخصص امور مهاجرت به اروپا
انتخاب زبان

درباره ما

اخذ ویزا شینگن درباره ما page about dr nasrin davis 1

شرکت سینوو پارتنرز زیرمجموعه شرکت سوییس اینوویژن است که امور مربوط به مشاورت اقامتی و مهاجرتی و همچنین مدیریت بازرگانی متقاضیان فارسی زبان را بعهده دارد. شرکت سویس اینوویژن یک شرکت اسلواکی است با مدیریت سوییسی که طبق قوانین و مقررات کشور اسلواکی درسال ۲۰۰۹ به ثبت رسیده است. این شرکت علاوه برخدمات بازرگانی در تمامی زمینه های مهاجرت، کسب اجازه اقامت، ثبت شرکت و سرمایه.گذاری در اسلواکی، اتریش، اسپانیا، پرتقال و سوییس نیز فعال است.شرکت سوییس اینوویژن سالهاست که در این زمینه مستقیماً در کشورهای نامبرده فعالیت دارد. دلائل اطمینان در اخذ ویزا براى متقاضیان و همچنین پیشبرد کلیه أمور بازرگانى و اقتصادى، سرمایه گذاری، از سوی سوییس اینوویژیون، داشتن روابط پرسابقه و دیپلماتیک مشاورین با سابقه ما با سفارت های کشورهای مذکور در تهران، اداره مهاجرت و پلیس اتباع بیگانۀ کشورهای مذکور و به روز بودن اطلاعات در خصوص قوانین مهاجرتی, مالیاتى، بازرگانى واقتصادیست.

وکلای متخصص دراموراقامت و مهاجرت، نماینده ما در تهران و تیم مدیریت فارسی زبان ما در اسلواکی، اتریش، اسپانیا وپرتغال، همچنین متخصصین امور مالی ومالیاتی، فرایند اخذ اقامت شما را به بهترین شکل ممکن محقق خواهند ساخت.


شرکتهای همکار و مشاور

همکاران ما

اخذ ویزا شینگن درباره ما Nasrin Davis 200x300

Dr. Davis

Director

اخذ ویزا شینگن درباره ما Fariba Fard 253x300

Mrs. Fard

Office Manager

اخذ ویزا شینگن درباره ما davis

Mr. Puya Davis

Sales and Marketing Consultant

اخذ ویزا شینگن درباره ما Mohammad khodadadi 258x300

Mr. Khodadadi

Sales Consultant

اخذ ویزا شینگن درباره ما Nargis

Dr. Rahmanova

Official Translator

اخذ ویزا شینگن درباره ما Tannaz Boloursaz

Mrs. Boloursaz

Executive and Sales Assistant